Знаходження всіх дійсних коренів алгебраїчного рівняння шляхом видалення вже знайдених коренів

Один із недоліків методу половинного ділення чи будь-якого з ітераційних методів розв’язку нелінійних алгебраїчних рівнянь є той факт, що процес

Читати далі

Квадратне рівняння. Обчислення дискримінанту та коренів квадратного рівняння

Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю то дане рівняння дійсних коренів не має, а має два комплексних спряжених кореня. Формули для обчислення…

Читати далі

Знаходження розв’язку нелінійного рівняння методом половинного ділення

Нехай задано рівняння , яке на відрізку [a; b] має єдиний розв’язок, при чому, функція на даному відрізку є неперервною. Для

Читати далі

Розв’язок нелінійного рівняння методом дотичних (реалізація в середовищі Delphi)

Метод Ньютона, іменований також методом Ньютона-Рафсона або методом дотичних, являє собою один з найбільш відомих і використовуваних способів рішення нелінійних

Читати далі

Розв’язок нелінійного рівняння методом хорд (реалізація в середовищі Delphi)

Метод хорд (метод січних) – ітераційний чисельний метод, що використовується для знаходження наближеного розв’язку нелінійного рівняння. Основна суть даного методу полягає

Читати далі