Розв’язок нелінійного рівняння методом хорд (реалізація в середовищі Delphi)

Метод хорд (метод січних) – ітераційний чисельний метод, що використовується для знаходження наближеного розв’язку нелінійного рівняння. Основна суть даного методу полягає

Читати далі