Знаходження розв’язку диференціального рівняня методом Рунге-Кутта-Мерсона в середовищі програмування Delphi

Програми написані на мові Borland Delphi і дозволяє вирішувати диференціальні рівняння першого порядку точності, використовуючи для цього метод Рунге-Кутта-Мерсона. Перевагою

Читати далі

Метод Рунге-Кутта-Мерсона. Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта-Мерсона

Метод Рунге-Кутта-Мерсона, являється оденійєю з модифікацій методу Рунге-Кутта четвертого порядку точності і відрізняється від нього можливістю оцінювати похибку на кожному

Читати далі

Розв’язок диференціального рівняння першого порядку методом Рунге-Кутта четвертого порядку

Нехай потрібно знайти наближений розв’язок звичайного диференціального рівняння першого порядку y’=f (x ,y), з заданою початковою умовою y(a)=y0 методом Рунге-

Читати далі

Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта

Нехай на відрізку [a,b] потрібно знайти чисельний розв’язок диференціального рівняння: з початковою умовою . Розіб’ємо  відрізок [a,b] на n рівних частин

Читати далі