Відшукання всіх власних значень симетричної матриці методом обертань в середовищі delphi

Delphi-проект призначиний для відшукання всіх власних значень симетричної матриці. Основна ідея даного методу складається з послідовності ортогональних перетворень подібності матриці.

Читати далі

Розв’язок системи лінійних рівнянь використовуючи метод обертань

Метод обертань, як і Метод Гаусса, для розв’язку системи рівнянь використовує ідею зведення матриці коефіцієнтів до трикутного вигляду…

Читати далі