Розв’язок системи двох нелінійних рівнянь методом Ньютона в Delphi

Програма знаходить розв’язок системи з двох нелінійних рівнянь використовуючи метод Ньютона. Використання даного методу зводиться до відшукання розв’язків сукупності систем

Читати далі

Використання комбінованого методу хорд та дотичних для знаходження розв’язку нелінійного рівняння

Метод хорд та дотичних дають близьке до кореня значення з різних боків. Тому, з метою пришвидшити процес відшукання кореня їх часто

Читати далі

Знаходження наближеного розв’язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом дотичних

Тоді ідея методу Ньютона полягає в тому, що на кожній ітерації графік функції f(x) замінюється дотичною і точку перетину кожної з цих дотичних з віссю абсцис…

Читати далі