Використання комбінованого методу хорд та дотичних для знаходження розв’язку нелінійного рівняння

Метод хорд та дотичних дають близьке до кореня значення з різних боків. Тому, з метою пришвидшити процес відшукання кореня їх часто

Читати далі

Знаходження розв’язку довільного рівняння використовуючи метод дотичних

Метод дотичних (також відомий як метод Ньютона) відноситься до ітераційних чисельних методів призначених для знаходження розв’язку заданого рівняння. Суть даного

Читати далі

Розв’язок нелінійного рівняння методом дотичних (реалізація в середовищі Delphi)

Метод Ньютона, іменований також методом Ньютона-Рафсона або методом дотичних, являє собою один з найбільш відомих і використовуваних способів рішення нелінійних

Читати далі

Знаходження наближеного розв’язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом дотичних

Тоді ідея методу Ньютона полягає в тому, що на кожній ітерації графік функції f(x) замінюється дотичною і точку перетину кожної з цих дотичних з віссю абсцис…

Читати далі