Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом обертання онлайн

Як і в методі Гаусса, мета прямого ходу перетворень у методі обертання є приведення системи до трикутного вигляду послідовним обнуленням піддіагональних елементів спочатку першої колдонки, потім другої і так далі.

Знаходження невідомих не відрізняється від оберненого ходу методу Гаусса.