Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом оберненої матриці онлайн

Суть методу оберненої матриці (також відомий як матричний метод) полягає у наступному - якщо взяти одиничну матрицю і провести над нею елементарні перетворення, які приводять марицю (матриця коефіцієнтів при невідомих системи) до одиничного вигляду, то в результаті матриця  перетвориться на обернену до . Після цього, розв'язок системи шукають у наступному вигляді: .