Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса онлайн

Перш ніж приступити до рівшення системи рівняннь методом Гаусса необхідно вказати кількість невідомих величин системи, після чого заповнити розширену матрицю коефіцієнтами при невідомих та елементами стовпця вільних членів (записуються в останній колонці розширеної матриці).