Розв’язок систем лінійних рівнянь методом LU-факторизації (реалізація в середовищі Delphi)

Сучасна обчислювальна лінійна алгебра – наука, яка бурхливо розвивається. Однією з її центральних проблем є задача рішення систем лінійних рівнянь.

Читати далі

Знаходження оберненої матриці методом Гаусса (реалізація в середовищі Delphi)

В математиці існує декілька способів знаходження оберненої матриці. Проте найбільш використовуваними при рішенні задач такого типу, являються два методи: метод

Читати далі

Знаходження оберненої матриці за допомогою розв’язку відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь (реалізація в середовищі Delphi)

При вивченні курсу лінійна алгебра доволі часто доводиться стикатися з задачами, які тою чи іншому мірою пов’язані з процесом обчислення

Читати далі

Обчислення визначника матриці методом Гаусса (реалізація в середовищі Delphi)

При розвя’занні задач з прикладної математики, доволі часто виникає необхідність в обчисленні  визначника матриці високого порядку. Проте, обчислення таких  визначників

Читати далі

Розв’язок нелінійного рівняння методом хорд (реалізація в середовищі Delphi)

Метод хорд (метод січних) – ітераційний чисельний метод, що використовується для знаходження наближеного розв’язку нелінійного рівняння. Основна суть даного методу полягає

Читати далі

Рішення систем рівнянь методом Гаусса (реалізація в середовищі Delphi)

У даному параграфі розглядається процес рішення системи лінійних рівнянь методом Гаусса (одним з найбільш поширених прямих методів). На відміну від

Читати далі