Побудова мінімального кістятка за алгоритмом Борувки в середовищі програмування delphi

Програма реалізує процес побудови дерева мінімальної вартості в неорієнтованому графі і використовує для цього алгоритм Борувки. Відмітимо, що детально розглядати

Читати далі

Побудова мінімального кістяка в неорієнтованому графі використовуючи алгоритм Борувки

Основна ідея алгоритму Борувки дещо подібна до алгоритму Крускала, тобто пошук мінімального кістяка також починається з розгляду n дерев, кожне з яких…

Читати далі

Знаходження найкоротшого маршруту для орієнтованого графі за алгоритмом Дейкстри в середовищі програмування Delphi(2)

Дана програма призначена для знаходження найкоротшого маршруту, за алгоритмом Дейкстри, від вершини №1 до всіх інших вершин орієнтованого графа, а

Читати далі

Знаходження найкоротшого маршруту для орієнтованого графі за алгоритмом Дейкстри в середовищі програмування Delphi(1)

Нехай потрібно визначити найкоротший маршрут в орієнтованому графі. Для цього будемо використовувати delphi-програму, яка будує необхідний маршрут, від вершини під

Читати далі

Знаходження найкоротшого шляху в орієнтованому графі за алгоритмом Дейкстри

Алгоритм Дейкстри – алгоритм знаходження найкоротших шляхів від однієї з вершин графа до всіх інших (алгоритм працює тільки для графів з додатною вагою ребер).

Читати далі