Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гауса

Процес розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гауса складається з двох етапів. На першому етапі система рівнянь, за допомогою елементарних…

Читати далі

Метод Жордана-Гаусса. Розв’язок систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гаусса

Один із недоліків методу Жордана-Гаусса полягає в тому, що він більш витратний у обчислювальному відношенні, ніж класичний метод Гаусса. Таким чином, він…

Читати далі

Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь використовуючи метод LU-розкладу

Метод LU-розкладу характеризується тим, що матриця коефіцієнтів А представляється у вигляді добутку матриць L та U (А = L*U), де L – нижньотрикутна матриця…

Читати далі

Розв’язок системи лінійних рівнянь методом простої ітерації

Метод простих ітерацій дозволяє отримати послідовність наближених значень, що сходить до точного розв’язання системи лінійних рівнянь. На відміну від методу…

Читати далі

Наближене розв’язування системи лінійних рівнянь використовуючи метод Зейделя

Під методом Зейделя, зазвичай, розуміється такий спосіб розв’язання систем лінійних рівнянь, при якому для підрахунку (k+1)-го наближення невідомої хі…

Читати далі