Розв’язок систем лінійних рівнянь методом Гауса

Одним з універсальних і ефективних методів розв’язку лінійних алгебраїчних систем є метод Гаусса, який полягає в послідовному виключенні невідомих.

Читати далі

Наближене розв’язування системи лінійних рівнянь використовуючи метод Зейделя

Метод Зейделя призначений для знаходження розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь, який являє собою певну модифікацію методу простої ітерації.

Читати далі

Розв’язок системи лінійних рівнянь методом простої ітерації

При великому числі невідомих в системі лінійних рівнянь, схема методу Гаусса, яка дає точний розв’язок, стає досить склажною. У цих випадках, для розв’язку…

Читати далі

Розв’язок системи рівнянь використовуючи метод LU факторизації

Ідея методу LU-факторизації базується на наступному твердженні: будь-яку квадратну дійсну матрицю можна розкласти на дві трикутні матриці і таким чином…

Читати далі