Знаходження розв’язку нелінійного рівняння методом половинного ділення

Нехай задано рівняння , яке на відрізку [a; b] має єдиний розв’язок, при чому, функція на даному відрізку є неперервною. Для

Читати далі