Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Крамера

Метод Крамера використовується для розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь малої розмірності, визначник основної матриці яких відмінний від нуля.

Читати далі