Розв’язування рівнянь теплопровідності методом Кранка-Ніколсона в Delphi(1)

Програма знаходить розв’язок рівняння теплопровідності використовуючи неявну схему Кранка-Ніколсона. Відмітимо, що використання неявних схем вимагає розв’язку системи з трьох діагональною матрицею. Для знаходження рішення систем такого типу використовується так званий метод прогонки.

Розглянемо рівняння виду Метод Кранка-Ніколсона на Delphi (для Метод Кранка-Ніколсона на Delphi) з початковими умовами Метод Кранка-Ніколсона на Delphi (для Метод Кранка-Ніколсона на Delphi) і гряничними умовами: metod_kranka-nikolsona_delphi15 (для Метод Кранка-Ніколсона на Delphi); Метод Кранка-Ніколсона на Delphi (для Метод Кранка-Ніколсона на Delphi) і спробуємо отримати його розв’язок використавши delphi-програму “Метод Кранка-Ніколсона”. Розв’язок даного рівняння, будемо відшукувати з використанням наступних кроків: Метод Кранка-Ніколсона на Delphi і в якості параметра c візьмемо одиницю.

Запустимо проект на виконання після чого у відповідні поля вкажемо наступні дані: проміжки, на яких змінюються просторова змінна x та часова змінна t; значення параметра c і кроки dx та dt (початкова та граничні умови задаються програмно). Після того, для отримання розв’язку натискаємо кнопку “Розв’язати” (результат роботи програми виводиться у вигляді таблиці).

Інтерфейс програми "Метод Кранка-Ніколсона"
Інтерфейс програми “Метод Кранка-Ніколсона”

Скачати Метод Кранка-Ніколсона на Delphi.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*