Знаходження оберненої матриці з допомогою розв'язку відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса на Delphi

Розглянемо програмну реалізацію, ще одного способу знаходження оберненої матриці для матриці Арозмірності nxn. Цей метод базується на розв'язку n систем лінійних алгебраїчних рівнянь з nневідомими. (в якості розв'язку даних систем використовується метод Гаусса). Невідомими змінними в цих системах є елементи зворотної матриці. Більш детальну інформацію про даний метод Ви зможете знайти в статті Обчислення елементів оберненої матрицы з допомогою розв'язку СЛАР.

Для знаходження оберненої матриці спочатку потрібно вказати розмірність вихідної:

Обернена матриця. Знаходження оберненої матриці з допомогою розв'язку відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса на Delphi

Заповнити її відповідними даними  і натиснути кнопку «Знайти обернену матрицю»:

Обернена матриця. Знаходження оберненої матриці з допомогою розв'язку відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса на Delphi

Скачати Знаходження елементів оберненої матриці.

Матеріал був корисним, поділись в соціальних мережах:
Якщо тобі сподобалась дана тема, залиш свій коментар