Нехай Знаходження оберненої матриці – квадратна матриця obernena_matr2-го порядку. Квадратна матриця obernena_matr3, також obernena_matr2-го порядку, називається оберненою до Знаходження оберненої матриці, якщо obernena_matr4. Нагадаємо, що для будь-якої квадратної матриці існує обернена, при чому єдина, в тому випадку, коли вона являється невиродженою, тобто визначник даної матриці відмінний від нуля.

Для знаходження оберненої матриці будемо використовувати наступний алгоритм:

  1. З допомогою методу Гаусса чи методу розкладу визначника, знаходимо детермінант матриці obernena_matr5.
  2. Знаходимо транспоновану матрицю obernena_matr6 (отримують з вихідної матриці шляхом заміни її рядків на стовпці).
  3. Для кожного елемента транспонованої матриці обчислюємо алгебраїчні доповнення (алгебраїчне доповнення елемента – це мінор, взятий зі знаком “+” якщо сума номера рядка і стовпця елемента парне число, і зі знаком “-” – у протилежному випадку, де мінор елемента матриці – це визначник (n-1)-го порядку, який утворюється з початкового визначника, шляхом закреслення рядка та стовпця, в яких міститься даний елемент).
  4. На наступному кроці, знаходимо обернену матрицю використовуючи наступну формулу:

obernena_matr7

Блок-схема програмної реалізації схеми знаходження оберненої матриці з допомогою алгебраїчних доповненень:

obernena_matr8

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*