Прості та складні запити відбору даних в SQL

Критерій відбору являє собою вираз булівського типу, в якому можна використовувати наступні операції:

  1. Операції порівняння («=» — рівне;  «>» — більше; «<» — менше; «>=» — більше або рівне; «<=» — менше або рівне; «!=» — не дорівнює; «!>» — не більше; «!<» — не менше).
  2. LIKE — порівняння за шаблоном.
  3. IS NULL — перевірка на нульове значення.
  4. IN — перевірка на входження.
  5. BETWEEN — перевірка на входження в діапазон.

В простому критерії відбору використовується одна операція. Для операції порівняння чи порівняння за шаблоном, критерій відбору має наступний формат:

<Вираз 1><Операція порівняння><Вираз 2>

Де «Вираз 1» і «Вираз 2» може містити  імена полів, функції, константи, знаки арифметичних операцій і круглі дужки. Наприклад, нехай ми маємо деякі таблицю «Cars», яка містить інформацію про деякі автомобілі:

Читати повністю

Вибірка даних з таблиці. Оператор SELECT

Процес відбору даних з таблиці полягає у отриманні з неї деяких полів та їх значень, які задовольняють певним умовам. Результатом виконання запиту, на основі якого проводится вибір даних, називається вибіркою. Дані можна вибирати з однієї або декількох таблиць з допомогою оператора SELECT, який має наступний формат:

SELECT [DISTINCT] {*|<Список полів>}
FROM <Список таблиць>
[WHERE <Критерій відбору>]
[ORDER BY <Список полів для сортування>]
[GROUPBY <Список полів для групування>]
[HAVING <Умова групування>]
[UNION <Вкладений оператор SELECT>]

Результат виконвння SQL запиту, визначеного оператором SELECT, являє собою вибірку записів, які задовольняють заданій умові. Також в даному операторі передбачено можливість дозволити чи  заборони вивід даних з однаковими значеннями полів. За дану можливість відповідає специфікатор DISTINCT. Якщо він відсутній, то в наборі даних дозволено повторення.

Читати повністю