Розв'язок задачі лінійного програмування методом штучного базису

Якщо серед векторів системи обмежень є рівно одиничних, то розв'язок задачі лінійного програмування можна отримати за допомогою симплекс методу. Однак, не завжди дана умова виконується. Відмітимо, що саме в такому випадку використовується метод штучного базису. Отже, нехай потрібно знайти максимальне значення цільової функції:

при обмеженнях :

Читати повністю

Розв'язок задачі лінійного програмування за симплекс методом

Ідея побудови розв'язку задачі лінійного програмування за симплекс методом полягає у переході від одного опорного плану до іншого, при якому значення цільової функції збільшується. Перехід до іншого опорного плану можливий лише в тому випадку, якщо відомо, деякий, початковий план.

Розглянемо задачу лінійного програмування виду:

при обмеженнях:

Дану задачу запишемо у векторній формі:

Читати повністю

« Попередня сторінка