SQL оператор UPDATE. Редагування записів в базі даних

Під редагування даних розуміють зміну значень полів у таблиці бази даних. Воно виконується оператором UPDATE, який має наступний формат:

UPDATE <Ім'я таблиці> SET <Ім'я поля> = <Значення>,..., <Ім'я поля> = <Значення> [ WHERE <Критерій відбору>];

Після виконання оператора UPDATE для всіх записів, які відповідають заданому критерію відбору, змінюється значення полів.

Розглянемо деяку таблицю Cars, яка містить інформацію про автомобілі:

Оператор update

В даній таблиці змінимо значення поля Model для рядка, значення поля Kod якого дорівнює одиниці. Для цього запишемо наступний SQL запит:

Читати повністю