Програмна реалізація методу потенціалів на Delphi

Метод потенціалів дає змогу, починаючи з деякого опорного плану (визначається методом північно-західного кута або методом мінімального елемента), знайти розв'язок транспортної задачі. Загальна схема даного методу наступна: у заданому початковому опорному плані перевезень кожному з пунктів відправлення і призначення ставлять у відповідність деяке число, яке називається його потенціалом. Щоб визначити дані потенціали для кожної зайнятої клітинки таблиці розв'язують рівняння metod_potencialiv_delphi1. Щоб знайти значення потенціалів з цієї системи рівнянь, потрібно присвоїти одному з них довільне значення і потім послідовно обчислювати значення інших потенціалів.

Далі для усіх вільних клітинок знаходимо metod_potencialiv_delphi2. Якщо всі ці числа є додатними, то опорний план є оптимальним і розв'язок завершується. В іншому випадку, переходимо до іншого опорного плану і знову перевіряємо його на оптимальність.

Читати повністю

Знаходження оптимального плану транспортної задачі методом потенціалів

Для знаходження оптимального плану транспортної задачі необхідно спочатку визначити опорний план перевезень з допомогою методу північно-західного кута чи методу мінімального елемента.

Теорема: Якщо Метод потенціалів — деякий опорнй план транспортної задачі, для якого виконуються наступні обмеження, а саме:

Метод потенціалівдля Метод потенціалів

Метод потенціалівдля Метод потенціалів

тоді даний опорний план є оптимальним. Метод потенціалів — називаються потенціалами пунктів відправлення та пунктів призначення.

Читати повністю

Метод північно-західного кута

Ідея методу північно-західного кута полягає в тому, що заповнення таблиці перевезень транспортної задачі починається з лівого верхнього (північно-західного) кута, не враховуючи вартостей перевезень. У клітину записують менше з двох чисел pnz1та pnz2. Далі переходять до наступної клітинки в цьому ж рядку або у стовпчику і заповнюють її і так далі. Закінчують заповнення даної таблиці у правій нижній клітинці. У такий спосіб значення поставок будуть розташовані по діагоналі таблиці.

Для того, щоб закріпити даний алгоритм більш детально розглянемо наступний приклад: на три бази pnz3 поступив товар в кількості 140; 180; 160. Цей груз треба перевезти в п'ять пунктив призначення pnz4 в кількостях 60; 70; 120; 130; 100. Тарифи перевезення записані в наступній таблиці:

Читати повністю

Транспортна задача. Математична постановка задачі

Загальна постановка транспортної задачі полягає у визначенні оптимального плану перевезень деякого однорідного товару із M — пунктів відправлення (tz11) в N — пунктів призначення (tz-2). При цьому в якості критерію оптимальності беруть мінімальну вартість на перевезення всього товару обо мінімальний час його доставки.

Розглянемо транспортну задачу в якості критерію оптимальності якої взято мінімальну вартість перевезення. Позначимо через tz-3 — тарифи на перевезення одиниці товару з i-го пункту відправлення в j-й пункт призначення. Через tz-4 — запаси товару в i-му пункиі відправлення; tz-5 — потреби в товарі у j-му пункті призначення. Через tz-6 — кількістьі товару, який потрібно перевезти з i-го пункту відправлення в j-й пункт призначення. Тоді математична постановка задачі полягає у визначенні мінімального значення функції:

Читати повністю