Чисельне інтегрування довільної функції методом трапецій

Обчислення значення деякого інтеграла, як правило наближене, зводиться до обчислення прлощі криволінійної фігури обмеженлї віссю абсцис, графіком підінтегральної функції і відрізками прямих x=a і x=b (де a, b — межі інтегрування). Для знаходження шуканої площі скористаємось методом трапецій, а саме delphi-програмою, яка реалізує даний метод.

Програма розуміє круглі дужки, знаки арифметичних операцій * + — /, знак піднесення до степені ^ і наступні математичні функції: Abs(), Sqr(), Sqrt(), Exp(), Ln(), Sin(), Cos(), Tan(), ArcTan().

Особливістю програми є наявність  компілятора, завдяки чому можлива обробка будь-якої функції, введеної в програму користувачем, і її зміна в процесі виконання програми. В результаті роботи програми формується графік, побудований з використанням компонента TImage.

Інтерфейс програми, яка обчислює значення визначеного інтеграла методом трапецій

Інтерфейс програми, яка обчислює значення визначеного інтеграла методом трапецій

Читати повністю