Розв'язок задачі дробово-лінійного програмування графічним методом в середовищі програмування delphi

Програма реалізує процес відшукання оптимального рішення задачі математичного програмування з дробово-лінійною цільовою функцією і використовує для цього алгоритм графічного методу. Як відомо, такий спосіб рішення задач математичного програмування користується великою популярністю в тому випадку, коли кількість невідомих задачі не перевищує число два. В іншому випадку, переходять до використання більш універсальних алгоритмів.

Отже, в загадьному вигляді, алгоритм відшукання рішення задачі дробово-лінійного програмування графічно, практично не відрізняється від алгоритму, який ми використовували при графічному розв'язку інших задач математичного програмування (задач лінійного чи нелінійного програмування). Тобто, на першому кроці, знаходять півплощини, що визначаються кожною з нерівностей системи обмежень задачі та з допомогою точок їх перетину будують область допустимих розв'язків (багатокутник розв'язків). Після цього, встановлюють в якій з точок даного багатокутника цільова функція приймає свого максимального чи мінімального значення.

Далі, виходячи з того, що основним завданням даного матеріалу є не детальний аналіз алгоритму графічного методу, (його можна знайти перейшовши за посиланням графічний метод рішення задачі дробово-лінійного програмування), а розгляд delphi-проекту що його реалізує, то зупинемося більш детально на розборі основних елементів його головної форми, після чого, приступимо до рішення конкретної задачі дробово-лінійного програмування.

Читати повністю