Видалення і добавлення нових полів у таблиці засобами SQL

Для того, щоб проводити будь-які зміни в таблиці бази даних існує оператор ALTER TABLE, який має наступний формат:

ALTER TABLE <Ім'я таблиці>
ADD <Ім'я поля> <Тип данихя>,
DROP <Ім'я поля>,
...................................................
ADD <Ім'я поля> <Тип данихя>,
DROP <Ім'я поля>;

Зауваження: при спробі видалити поле, якого не існує або при добавлення поля з іменем яке вже існує, винекне вийняткова ситуація.

Де оператор ADD добавляє нове поле в таблиці, ім'я і тип даних в яком задаються аналогічно, як і у операторі   CREATE TABLE; оператор DROP — видаляє поле із таблиці з заданим іменем.

Читати повністю