Знаходження власних значень симетричної тридіагональної матриці в середовищі програмування delphi

Програма, написана в середовищі програмування delphi 7, і призначена для знаходження власних значень симетричної тридіагональної матриці, використовуючи при цьому метод половинного ділення. Інтерфейс delphi-проекту аналогічний проектам, в яких було реалізовували інші чисельні методи розв'язку задач на власні значення (метод вичерпування на delphi, метод Крилова на delphi, степеневий метод на delphi та інші), лише з двома відмінностями: передбачено можливість вказати порядковий номера власного значення та точність з якою необхідно його обчислити. Тобто, для того, щоб відшукати будь-яке власне значення матриці необхідно, на першому кроці, у відповідне поле, задати її розмірність, заповнити комірки таблиці StringGrid значеннями її елементів, вказати номер власного значення і точність обчислювального процесу після чого скористатись кнопкою «Знайти власне значення матриці».

Інтерфейс delphi-проекту "Знаходження власних значень матриці методом половинного ділення"

Інтерфейс delphi-проекту "Знаходження власних значень матриці методом половинного ділення"

Результатом роботи програми є вивід в правій частині форми наближеного значення для шуканого власного значення.

Читати повністю

Метод пошуку кореня рівняння шляхом поділу відрізка навпіл на Delphi

У даному розділі мова йде про чисельні методи призначені для розв'язку рівняння виду f(x)=0 на деякому проміжку [a; b], та їх програмна реалізація в середовищі Delphi. Метод, який будемо розглядати є метод поділу відрізка пополам (основну ідею та графічну ілюстрацію даного методу можна переглянути перейшовши за посиланням Метод половинного ділення). Отже, розглянемо проект, який реалізує вище згадуваний метод і спробуємо з його допомогою знайти корінь деякого рівняння.

Головне вікно програми складається з двох частин, ліва частина призначена для вводу вхідних даних (рівняння для якого шукаємо розв'язок, проміжок на якому шукаємо розв'язок і точність), знаходження шуканого кореня (кнопка «Розв'язати») та вивід його в поле TMemo. Права частина містить графік функції f(x), та графічну ілюстрацію знаходження кореня шляхом поділу відрізків пополам.

Інтерфейс delphi-програми "Метод половинного ділення"

Інтерфейс delphi-програми "Метод половинного ділення"

Читати повністю