Обчислення площі криволінійної трапеції використовуючи метод Монте-Карло

В даному параграфі розглядається delphi-проект, який використовуючи метод Монте-Карло знаходить наближене значення площі криволінійної трапеції обмеженої відрізком , графіком функції і вертикальними прямими та . Відмітимо, що крім чисельного розв'язку програма виводить в компоненті типу TChart також і графічне представлення роботи методу, тобто здійснює побудову ста згенерованих випадковим чином точок в прямокутник, що містить криволінійну фігуру.

Обчислення площі криволінійної трапеції використовуючи метод Монте-Карло

Читати повністю

Розв'язок задачі комівояжера методом Монте-Карло в середовищі програмування delphi

Delphi-програма реалізує статистичний алгоритм методу Монте-Карло, з допомогою якого здійснюється розв'язок задачі комівояжера (також відома як задача про бродячого торговця). Тобто, основна суть delphi-проекту зводиться до побудови маршруту таким чином, щоб комівояжер побував у кожному пункті по одному разу і повернувся у початковий. Відмітимо, що в якості критерію оптимальності може слугувати мінімальний час проводений в дорозі, мінімальні витрати на переміщення і, звичайно, мінімальна довжина шляху.

Отже, після запуску проекту, на екрані появиться форма наступного вигляду:

Головне вікно проекту "Розв'язок задачі комівояжера методом Монте-Карло"

Головне вікно проекту "Розв'язок задачі комівояжера методом Монте-Карло"

Тобто для того, щоб знайти розв'язок деякої задачі комівояжера (в нашому випадку розв'язується задача, яку ми розглядали при вивченні теоретичної частини методу Монте-Карло для рішення задач такого типу), від користувача вимагається задати кількість населених пунктів, в яких повинен побувати комівояжер, заповнити таблицю значеннями, які відповідатимуть одному з вищевказаних критеріїв оптимальності та натиснути кнопку "Знайти оптимальний маршрут".

Читати повністю

Чисельне інтегрування довільної функції методом Монте-Карло

Перш ніж приступити до розгляду delphi-проекту, який наближено обчислює площу криволінійної фігури методом Монте-Карло, нагадаємо собі основну ідею даного методу.

Нехай маємо деяку фігуру, площу якої необхідно знайти. Обмежимо дану фігуру іншою фігурою, наприклад прямокутником, площа якого легко обчислюється. Далі, для даного прямокутника випадковим чином генкруємо скінченне число точок. Після того, як точки повністю покрили прямокутник, підрахуємо кількість тих точок які місттяться на фігурі, площу якої ми обчислюємо і поділимо дану кількість на число згенерованих точок. Таким чином ми зможемо знайти, яку частину площі прямокутника займає криволінійна фігура. Помноживши дане число на площу прямокутника ми отримаємо шукану площу.

Отже, запустимо проект на виконання і перевіримо працездатність даного алгоритму на конкретному прикладі. Нехай потрібно знайти інтеграл від функції y=x^2 на проміжку [-1; 1].

Інтерфейс програми "Чисельне інтегрування методом Монте-Карло"

Інтерфейс програми "Чисельне інтегрування методом Монте-Карло"

Зауваження: програма знаходить шуканий розв'язок двома способами, більш детально розглянути кожен з них можна перейшовши за посиланням Чисельне інтегрування методом Монте-Карло.

Читати повністю