Задача комівояжера. Математична постановка задачі

Основна ідея задачі комівояжера полягає у наступному: комівояжер повинен проїхати n міст. Для того, щоб зменшити витрати, він повинен побудувати маршрут таким чином, щоб побувати в кожному місті по одному разу і повернутися у початкове.

Математична постановка задачі коміваяжера має наступний вигляд:

Задача комівояжерапри обмеженнях:

Задача комівояжера — обмеження на одноразовий виїзд з міста.

Задача комівояжера — обмеження на одноразовий в'їзд в місто.

де Задача комівояжера — матриця відстаней між усіма містами Задача комівояжера.

Читати повністю