Використання збережуваних процедур в Delphi

Компонент TIBStoredProc призначений для виконання збережених процедур, які зберігаються на сервері, і повернення результатів їх роботи. При з'єднанні з базою даних у властивість StoredProcedureNames завантажується список доступних в базі даних збережуваних процедур. З допомогою влястивості  StoredProcName можна вказати збережувану процедуру, результат роботи якої ми очікуємо.

Як правило, збережувані процедури мають набори вхідних і вихідних параметрів, які містяться у властивості Params. Звернутися до будь-якого з них можна за його індексом або за імені, використовуючи метод ParamByName. Загальна кількість параметрів, які містить збережувана процедура, зберігається у властивості ParamCount.

Метод Prepare здійснює підготовку процедури до виконання. Підготовка полягає в тому, що сервер оптимізує виконання і компіляцію процедури, після чого зберігає результат компеляції. Це скорочує до мінімуму час звернення до процедури. Визначити, чи готова збережена процедура до виконання, дозволяє властивість Prepared. Якщо властивість має значення True, то збережена процедура підготовлена ​​до виконання.

Читати повністю

Виконання запитів за допомогою компонента TIBDataSet

Компонент TIBDataSet призначений для роботи з наборами даних, які отримані в ході виконання SQL-запиту. Для цього в компонент вбудовано ряд об'єктів, з допомогою яких можна виконувати запити на вибірку, видалення, модифкацію і додавання записів. Основним являється запит на вибірку, який міститься у властивості SelectSQL. Для створення запиту можна використовувати вбудований редактор, для запуску якого досить вибрати пункт контекстного меню Edit SQL.

Копонент TIBDataSet

Вікно редактора для формування SQL запитів на вибірку

Допоміжні запити містяться у властивостях InsertSQL, ModifySQL, DeleteSQL і RefreshSQL. Ці запити призначені, відповідно, для вставки, зміни, видалення і оновлення записів. Для виклику редактора допоміжних запитів до бази даних необхідно вибрати пункт контекстного меню компонента DataSet Editor.

Читати повністю