Створення та призначення генераторів в SQL

При роботі з реляційними базами даних рекомендується для кожної таблиці створювати первинний ключ — поле, значення якого є унікальним для кожного запису (можливий також випадок, коли первинний ключ складається з декількох полів таблиці, тоді унікальним повинен бути набір значень цих полів). В такому випадку виникає проблема, яким чином генерувати значення для первинного ключа, які б не повторювалися.

У деяких системах управління базами даних (СУБД) є спеціальні типи, які призначені для рішення даної проблеми. Вони зручні тим, що значення для них автоматично заповнюються системою управління БД при вставці нових записів в таблицю. Зазвичай це — цілі числа, значення яких збільшуються автоматично (наприклад, в MS Access такий тип називається типом «лічильник», в СУБД Paradox — тип «autoincremental»). У СУБД InterBase такого спеціального типу даних немає, замість цього пропонується особливий механізм використання генераторів.

Генератор в Interbase — це сукупність цілочисельної змінної, яка зберігається в базі даних, і механізму її автоматичного збільшення і використання значень цієї змінної для заповнення полів у таблицях БД.

Основне призначення генераторів — формувати неповторювані цілочисельні значення, які можна використовувати в якості значень для первинного ключа. Для створення генератора в  SQL існує команда:

Читати повністю