Розв'язок СЛАР методом простої ітерації в середовищі програмування Delphi

Методи призначені для розв'язку СЛАР поділяються на точні та ітераційні. В основу точних методів покладено певне число арифметичних операцій, виконавши які отримуємо розв'язок системи (метод Гаусса, метод оберненої матриці та інші). Суть ітераційних методів, у свою чергу, полягає в тому, щоб з допомогою послідовних наближень отримати шуканий розв'язок з заданою точністю. Розгляенемо Delphi проект, який реалізує один з таких методів, а саме,  метод простої ітерації (більш детальну інформацію про даний метод можна знайти перейшовши на сторінку http://www.mathros.net.ua/?p=274) і з його допомогою знайдемо розв'язок наступної системи рівнянь:

Розв'язок СЛАР методом простої ітерації в середовищі програмування Delphi

Читати повністю

« Попередня сторінка