Фільтрування набору даних компонента IBQuery подією OnFilterRecord та з допомогою секції WHERE

При створенні програм для роботи з базами даних, перед розробником постає задача забезпечити зручні засоби для отримання необхідних користувачеві даних. Для цього найчастіше використовують фільтрацію даних по будь-якому набору полів, яка дозволяє виключити з перегляду непотрібні рядки. Наприклад для деякого стовпця «Модель» таблиці «Автомобілі» існує  поле пошуку. Користувач вводить в дане поле модель автомобіля і в результаті отримує список автомобілів, значення поля "Модель" яких співпадає з значенням, яке міститься в пошуковому рядку.

Розглянемо два способи фільтрції набору даних, а саме подією OnFilterRecord та з допомогою секції WHERE. Для цього створимо новий delphi-проект і на головній формі розмістимо усі компоненти (DataSource1, IBQuery1, IBDatabase1, IBTransaction1, DBGrid1, DBNavigator1) так, як показано на малюнку.

Фільтрація набору даних компонента IBQuery полією OnFilterRecord

Фільтрація набору даних компонента IBQuery полією OnFilterRecord

З допомогою компонента IBDatabase1 налаштуємо з'єднання з базою даних autobazar. Далі зв’яжемо компоненти IBDatabase1 та IBTransaction1 один з одним: для властивості DefaultDatabase компонента IBTransaction1 присвоємо значення IBDatabase1; для властивості DefaultTransaction компонента IBDatabase1 присвоємо значення IBTransaction1.

Читати повністю