Виведення записів набору даних в табличному вигляді використовуючи компонент TDBGrid

Для виведення записів набору даних в табличному вигляді зручно використовувати сітку, представлену delphi-компонентом типу TDBGrid. Зовнішній вигляд сітки відповідає внутрішній структурі таблиці бази даних і набору даних. При цьому, рядкам сітки відповідають записи, а стовпцям — поля.

Об'єкт TDBGrid зв'язується з джерелом даних через свою властивість DataSource, яке, в свою чергу, посилається на набір даних. Тобто, якщо на форму, де вже відповідним чином налаштовані невізуальні компоненти, наприклад, Table1 та DataSource1 помістити таблицю DBGrid1, і у властивості DataSource даної таблиці вказати значення DataSource1, то ми відразу ж побачимо вміст таблиці бази даних, що пов'язується з набором даних Table1. В нашому випадку це таблиця cars («Автомобілі») бази даних dbautobazar («Автобазар»).

tdbgrid_komponent1

Вивід вмісту таблиці cars в компоненті DBGrid1

Зауваження: у процесі виконання програми значення властивості DataSource можна змінювати, і таким чином, використовуючи одну таблицю TDBGrid, здійснювати відображення даних від декількох джерел.

Читати повністю

Список вибору фіксованих значень в стовпці компонента DBGrid

Якщо значення стовпця таблиці повинні вибиратися із певного фіксованого набору значень і ви хочете отримувати список значень при редагуванні стовпця безпосередньо в компоненті DBGrid, то цей список повинен міститися у властивості PickList даного стовпця.

Розглянемо використання даної властивості більш детально. Для цього створимо новий delphi-проект і на формі розмістимо наступні компоненти: DBGrid1, DBNavigator1, IBDatabase1, IBTransaction1, IBTable1, DataSoutce1.

З допомогою компонента IBDatabase1 налаштуємо з'єднання з базою даних autobazar. Далі зв’яжемо компоненти IBDatabase1 та IBTransaction1 один з одним виконавши наступні дії:

  1. Відкриємо список властивості DefaultDatabase компонента IBTransaction1 та виберемо значення IBDatabase1. Таким чином ми зв’язали компонент IBTransaction1 з компонентом IBDatabase1.

  2. Відкриємо список властивості DefaultTransaction компонента IBDatabase1 та виберемо в ньому значення IBTransaction1 (зв’язали компонент IBDatabase1 з компонентом IBTransaction1).

Після цього, налаштуємо з'єднання компонента IBTable1 з компонентами IBTransaction1 та IBDatabase1, і з допомогою властивості TableName зв'яжемо його з таблицею Cars. Компонент DataSource1 використавши властивості DataSet налаштуємо на таблицю даних IBTable1. І для властивості DataSourse компонентів DBGrid1 та DBNavigator1 присвоїмо значення DataSource1.

Читати повністю