Розв'язок задачі лінійного програмування за симплекс методом

Ідея побудови розв'язку задачі лінійного програмування за симплекс методом полягає у переході від одного опорного плану до іншого, при якому значення цільової функції збільшується. Перехід до іншого опорного плану можливий лише в тому випадку, якщо відомо, деякий, початковий план.

Розглянемо задачу лінійного програмування виду:

при обмеженнях:

Дану задачу запишемо у векторній формі:

Читати повністю

« Попередня сторінка