Онлайн калькулятор. Розв'язок СЛАР методом LU факторизації.

Згідно алгоритму методу LU-факторизації, матрицю коефіцієнтів A представимо у вигляді добутку двох матриць L і U, тобто A=LU. Тоді систему лінійних рівнянь можна подати у наступному вигляді LUx=b. Далі, припускаючи, що y=Ux, останню систему перепишемо насмтупним чином Ly=b. Тобто вектор невідомих x згідно мутоду LU-факторизації може бути знайдений із ланцюга рівнянь Ly=b і y=Ux.