Онлайн калькулятор. Розв'язок СЛАР методом Зейделя.

Метод Зейделя являє собою модифікацію методу простої ітерації, основна ідея якого полягає в тому, що при обчисленні (k+1)-го наближення невідомої xi, враховуються вже обчислені (k+1)-ші наближення невідомих x1, x2,...,xi-1.