Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi

Розглянемо програмну реалізацію ще одиного методу призначеного для знаходження розв'язку СЛАР — метод Зейделя. Даний метод є різновидом методу простої ітерації, а тому також відноситься до ітераційних чисельних методів. Так само, як і в методі ітераці, вихідна система Метод Зейделя. Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi повинна бути приведена до канонічного вигляду Метод Зейделя. Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi. Основна відмінніст даного методу полягає в тому, що для знаходження k+1-го наближення невідомої Метод Зейделя. Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi використовують вже обчислені раніше k+1-ші наближення невідомих Метод Зейделя. Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi(детальніша інформація про даний алгоритм міститься на сторінціНаближений розв'язок системи лінійних рівнянь за методом Зейделя).

Отже, запустимо Delphi проект на виконання і спробуємо з його допомогою знайти розв'язок наступної системи:

Метод Зейделя. Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi

У вікні, яке появилось, вводимо кількість невідомих (в нашому прикладі їх чотири), заносимо у поля відповідні дані і натискаємо кнопку "Розв'язати систему рівнянь". В результаті отримаємо розв'язок, який міститься  в нижній частині форми.

Метод Зейделя. Розв'язок СЛАР методом Зейделя в середовищі програмування Delphi

Скачати Метод Зейделя на Delphi.

Матеріал був корисним, поділись в соціальних мережах:
Якщо тобі сподобалась дана тема, залиш свій коментар