Виконання запитів за допомогою компонента TIBDataSet

Компонент TIBDataSet призначений для роботи з наборами даних, які отримані в ході виконання SQL-запиту. Для цього в компонент вбудовано ряд об'єктів, з допомогою яких можна виконувати запити на вибірку, видалення, модифкацію і додавання записів. Основним являється запит на вибірку, який міститься у властивості SelectSQL. Для створення запиту можна використовувати вбудований редактор, для запуску якого досить вибрати пункт контекстного меню Edit SQL.

Копонент TIBDataSet

Вікно редактора для формування SQL запитів на вибірку

Допоміжні запити містяться у властивостях InsertSQL, ModifySQL, DeleteSQL і RefreshSQL. Ці запити призначені, відповідно, для вставки, зміни, видалення і оновлення записів. Для виклику редактора допоміжних запитів до бази даних необхідно вибрати пункт контекстного меню компонента DataSet Editor.

Читати повністю

Використання компонентів InterBase Express для підключення до сервера

В клієнтських прикладних програмах Delphi з’єднання з сервером БД здійснюється з допомогою компонента TIBDatabase (відносится до набору InterBase Express). Для встановлення зв'язку з сервером необхідно вказати ім'я сервера і повний шлях до бази даних. Якщо сервер є локальним, то вказуєм лише шлях до файлу бази даних. Для цього можна використовувати властивість DatabaseName (міститься на вкладці властивостей інспектора об'єктів), або скористатися зручним редактором, для виклику якого потрібно двічі клацнути на компоненті. Даний редактор також надає можливість задати значення основних параметрів, що забезпечують з’єднання з базою даних (User Name, Password, SQLRole, Character Set).

Компонент IBDatabase

Підключення до БД з допомогою компонента TIBDatabase

Дані параметри з'єднання можна також задати з допомогою властивості Params.

Читати повністю

« Попередня сторінка