Розв’язування рівнянь теплопровідності методом Кранка-Ніколсона в середовищі Delphi(3)

Програма знаходить розв'язок рівняння параболічного типу використовуючи неявну схему Кранка-Ніколсона (використання неявних схем вимагає рішення системи з трьох діагональною матрицею які найчастіше розв'язують методом прогонки).

Інтерфейс програми аналогічний програмі Метод Кранка-Ніколсона(2), з однією відмінністю: передбачено можливість перегляду результату роботи програми в чисельному та графічному представленні. Графік будується з допомогою компонента Plot3D (візуальний компонент, який підтримує відображення тривимірних поверхонь).

Також відмітимо, що програма розуміє круглі дужки, знаки арифметичних операцій * + — /, знак піднесення до степені ^ і наступні математичні функції: Abs(), Sqr(), Sqrt(), Exp(), Ln(), Sin(), Cos(), Tan(), ArcTan().

metod_kranka-nikolsona_delphi32

Інтерфейс програми "Метод Кранка-Ніколсона". Графічне представлення розв'язку.

Читати повністю

Мінімізація функції однієї змінної методом дихотомії в середовищі Delphi(1)

В даній темі розглядається програмна реалізація алгоритму знаходження мінімального значення унімодальної функції на заданому інтервалі і з заданою точністю. В якості рівняння, на якому будемо перевіряти працездатність алгоритму виступає рівняння виду: Метод дихотомії на Delphi. Інтервал, на якому будемо шукати екстремум візьмемо Метод дихотомії на Delphi, і точність, якої необхідно досягнути буде Метод дихотомії на Delphi. Для реалізації поставленого завдання використовується алгоритм методу дихотомії.

Інтерфейс програми, яка реалізує метод дихотомії

Інтерфейс програми, яка реалізує метод дихотомії

Читати повністю

Мінімізація функції однієї змінної методом дихотомії

Нехай дано функцію Метод дихотомії, яка є унімодальною на проміжку metod_duhotomii2. На даному проміжку необхідно знайти точку мінімуму функції Метод дихотомії з заданою точністю Метод дихотомії. Для цього, використовуючи наступні формули, обчислюємо точки Метод дихотомії та Метод дихотомії:

Метод дихотомії

де Метод дихотомії. Після чого обчислюємо значення функції в знайдених точках Метод дихотомії, Метод дихотомії і порівнюємо їх між собою. Якщо Метод дихотомії то значення правої межі інтервалу невизначеності змістимо на значення точки Метод дихотомії, тобто Метод дихотомії. В протилежному випадку, якщо Метод дихотомії то змінюємо значення лівої межі інтервалу невизначеності на значення точки Метод дихотомії (Метод дихотомії).

Графічне представлення методу дихотомії

Графічне представлення методу дихотомії

Читати повністю

Мінімізація функції однієї змінної методом Фібоначчі на Delphi(1)

Програма використовує алгоритм методу Фібоначчі, для того, щоб знайти мінімальне значення унімодальної функції Метод Фібоначі на Delphi (Метод Фібоначчі на Delphi), на інтервалі Метод Фібоначі на Delphi (Метод Фібоначчі на Delphi). Згідно з методом Фібоначчі, на першому кроці проводяться два обчислення значень Метод Фібоначі на Delphi в точках Метод Фібоначчі на Delphi та Метод Фібоначчі на Delphi, розташованих симетрично відносно середини відрізка Метод Фібоначі на Delphi. Далі, за результатами обчислень одна з частин відрізка Метод Фібоначчі на Delphi або metod_fibonachi_delphi-161відкидається. При цьому, одна з точок Метод Фібоначчі на Delphi або Метод Фібоначчі на Delphi отримана в результаті обчислень на попередньому кроці залишається всередині нового інтервалу невизначеності. Тому, на кожному наступному кроці, положення точки чергового обчислення, згідно алгоритму, вибирають симетрично відносно точки, яка залишилася. Таким чином, на першому кроці виконуємо обчислення значень функції Метод Фібоначі на Delphi в двох точках, а на кожному наступному кроці — лише в одній точці. Процес обчислень закінчується в тому випадку, коли довжина інтервалу невизначеності стане меншою деякого заданого числа Метод Фібоначчі на Delphi (Метод Фібоначчі на Delphi).

Інтерфейс програми, яка використовуючи метод фібоначі знаходить мінімум унімодальної функції

Інтерфейс програми, яка використовуючи метод Фібоначчі знаходить мінімум унімодальної функції

Читати повністю

Мінімізація функції однієї змінної методом Фібоначчі

Алгоритм пошуку мінімуму функції Метод Фібоначі на відрізку Метод Фібоначі при реалізації методу Фібоначчі подібний до алгоритму методу золотого перетину. На початку вибирається мінімальне з чисел Фібоначі, що задовольняє умову:

Метод Фібоначі

де Метод Фібоначі — довжина вихідного інтервалу, на якому здійснюємо пошук мінімум функції; Метод Фібоначі — похибка визначення екстремуму; Метод Фібоначі — послідовність чисел Фібоначчі, які обчислюються за наступною формулою:

Метод Фібоначі

Тобто, в рузультаті використання даної рукурентної формули ми отримуємо наступну послідовність чисел: Метод Фібоначі

Читати повністю

Пошук мінімуму функції однієї змінної методом золотого перетину на Delphi

Метод золотого перетину, використовується для пошуку мінімуму функції однієї зміннї на деякому відрізку Метод золотого перетину на Delphi. Основна ідея даного методу полягає в наступному: якщо точки Метод золотого перетину на Delphi і Метод золотого перетину на Delphi (де Метод золотого перетину на Delphi) розташовані на Метод золотого перетину на Delphi і Метод золотого перетину на Delphi, то на відрізку Метод золотого перетину на Delphi є хоча б один мінімум функції . Аналогічно, якщоМетод золотого перетину на Delphi, то на відрізку Метод золотого перетину на Delphi є хоча б один мінімум. В результаті отримуємо новий відрізок, і якщо для нього повторити зазначену процедуру, то можна знову зменшити його, і таким чином ще більше наблизитись до точки мінімуму.

Метод золотого перетину володіє стабільною лінійною швидкістю збіжності, що не залежить від рельєфу функції . Якщо функція обмежена знизу, то метод завжди знайде мінімум. Якщо функція має кілька мінімумів, метод зійдеться до одного з них (не обов'язково до глобального мінімуму) . Створена програма використовуючи метод золотого перетину знаходить мінімум функції Метод золотого перетину на Delphi на інтервалі Метод золотого перетину на Delphi.

Інтерфейс програми Метод золотого перетину

Інтерфейс програми Метод золотого перетину

Читати повністю

Мінімізація функції однієї змінної методом золотого перетину

Золотим перетином відрізка Метод золотого перетину називається поділ його точкою Метод золотого перетину на дві нерівні частини таким чином, щоб відношення усього відрізка до більшої частини дорівнювало відношенню більшої частини до меншої, тобто Метод золотого перетину (число Метод золотого перетину називають золотим відношенням, значення якого є відомим: Метод золотого перетину).

Метод золотого перетину

Ілюстрація методу золотого перетину

Опишемо алгоритм мінімізації функції однієї змінної Метод золотого перетину, на відрізку Метод золотого перетину використовуючи метод золотого перетину. Для цього, початковий відрізок Метод золотого перетину ділимо точками Метод золотого перетину (перша точка) і Метод золотого перетину (друга точка) за правилом золотого перетину.

Метод золотого перетину

Далі, обчислюємо значення функцій Метод золотого перетину і Метод золотого перетину. Порівняння цих значень дозволяє відкинути інтервал Метод золотого перетину, при умові, що Метод золотого перетину, або інтервал Метод золотого перетину, якщо Метод золотого перетину. Довжина відрізка, що залишився, зменшиться у Метод золотого перетину разів.

Читати повністю

Наступна сторінка »