Використання вкладених запитів в SQL

Нехай нам потрібно з таблиці Cars вибрати автомобілі з типом кузова «Седан», значення id якого ми не знаємо. Одним із способів отримати даний результат — це послідовне виконання двох запитів. Спочатку запит до таблиці Body_Type, щоб з'ясувати значення поля id для типу кузова «Седан», а потім, сформувати другий запит, який буде вибирити із таблиці Cars автомобілі, у яких поле body_type_id дорівнює отриманому значенню.

Вкладені запитиВкладені запити

Можна скористатись другим способом і обійтись одним запитом, який містить вкладений запит:

SELECT Model, Year, Price
FROM Cars
WHERE body_type_id=( SELECT id FROM Body_Type WHERE body_type='Седан');

Читати повністю

Розв'язок диференціального рівняння методом Адамса четвертого порядку точності

Програма знаходить розв'язок диференціального рівняння першого порядку використовуючи метод Адамса четвертого порядку точності (відносяться до групи багатокрокових методів розв’язування задачі Коші). Даний метод для знаходження значенняYn+1 використовує інформацію з чотирьох попереднійх точок (Xn, Xn-1, Xn-2, Xn-3), що цілком ймовірним, дає змогу досягнути більшої точності. Тобто, щоб почати розрахунок за методом Адамса, недостатньо знати початкову умову Y(a). Для початку розрахунку за формулою треба знайти величини рішення в чотирьох точках, які можна обчислити методом Ейлера чи  методом Рунге-Кутта (відносяться до групи однокрокових методів).

Нагадаємо, що однокрокові методи для знаходження Yn+1 використовують інформацію лише з однієї попередньої точки Xn.

В програмі від користувача вимагається інформація про початок та кінець відрізка, початкова умова і крок h. Саме рівняння задається програмно. Тобто, якщо потрібно буде знайти розв'язок диференціального рівняння, яке відмінне від заданого, необхідно внести відповідні зміни в коді програми.

Результатом виконання програми є вивід послідовності точок X1...Xn і значень функції в цих точках Y(X1)...Y(Xn), та побудова графіка в компоненті TChart.

Читати повністю

SQL оператор Insert. Вставка нових записів у таблицю бази даних

Вставка записів здійснюється оператором INSERT, з допомогою якого до таблиці можна добавити одну або декілька записів. При добавленні одного запису оператор INSERT має наступний формат:

INSERT INTO <Ім'я таблиці> [<Список полів>] VALUES (<Список значень>);

Після виконання даної команди до таблиці, ім'я якої вказується після слова INTO додається один запис, для якого заповнюються поля, які містяться в списку. Значення полів буруться зі списку заданого після слова VALUES. Списки полів і списки значень повинні відповідати один одному за кількістю елементів і за типом. При присвоєнні даних для першого поля береться перше значення, для другого — друге і так далі. При цьому порядок полів і значень може відрізнятися від порядку полів у таблиці.

Приклад запиту на добавлення нових даних у таблицю Cars:

Оператор insert

INSERT INTO Cars (model, color, year, price, displacement, mileage) VALUES ('renault', 'Білий', '2005', 7500, '2.0I', '12 т.км');

Читати повністю

SQL оператор DELETE. Видалення даних з таблиці БД

Для видалення групи записів з таблиці бази даних використовується оператор DELETE, який має наступний формат:

DELETE FROM <Ім'я таблиці> [WHERE <Критерій відбору>];

Після виконання цього оператора з таблиці, ім'я якої вказано після слова FROM видаляються всі записи, які задовольняють критерію відбору.

Зауваження: якщо критерій відбору не задано, то з таблиці буде видалено всі дані.

Для прикладу розглянемо таблицю Cars

Оператор Delete

і спробуємо видалити з неї деякі записи з допомогою наступного sql запиту:

Читати повністю

Розв'язок диференціального рівняння першого порядку методом Рунге-Кутта четвертого порядку

Нехай потрібно знайти наближений розв'язок звичайного диференціального рівняння першого порядку y'=f (x ,y), з заданою початковою умовою y(a)=y0 методом Рунге- Кутта четвертого порядку на відрізку [a, b] з заданим кроком h. Згідно даного методу, значення функції y(x) у вузлових точках обчислюються за формулою:

Y[i+1]=y[1]+h/6(K[i]+2K[2]+2K[3]+K[4]), i=0, 1, 2,...

де K[1]=f(x[i], y[i]); K[2]=f(x[i]+h/2, y[i]+h/2K[1]); K[3]=f(x[i]+h/2, y[i]+h/2K[2]); K[4]=f(x[i]+h, y+hK[3]).

Для реалізація поставленої задачі була розроблена програма в середовищі програмування Delphi, яка від користувача приймає наступні дані: початок та кінець відрізка, початкову умову і крок (саме рівняння задається програмно).

Результатом виконання програми є вивід послідовності точок та значень функції в цих точках, а також побудова відповідного графіка в компоненті TChart.

Читати повністю

Розв'язок диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

Програма знаходить розв'язок диференціального рівняння першого порядку класичним методом Ейлера, який є найпростішим представником класу явних методів інтегрування.

В програмі з клавіатури задаються початок та кінець відрізка, початкова умова і крок h. Саме рівняння задається програмно. Тобто, якщо потрібно буде знайти розв'язок диференціального рівняння, яке відмінне від заданого, необхідно внести відповідні зміни в коді програми.

Результатом виконання програми є вивід послідовності точок та значень функції в цих точках, а також побудова відповідного графіка в компоненті TChart.

Інтерфейс програми, яка реалізує метод Ейлера

Інтерфейс програми, яка реалізує метод Ейлера

Читати повністю

SQL оператор UPDATE. Редагування записів в базі даних

Під редагування даних розуміють зміну значень полів у таблиці бази даних. Воно виконується оператором UPDATE, який має наступний формат:

UPDATE <Ім'я таблиці> SET <Ім'я поля> = <Значення>,..., <Ім'я поля> = <Значення> [ WHERE <Критерій відбору>];

Після виконання оператора UPDATE для всіх записів, які відповідають заданому критерію відбору, змінюється значення полів.

Розглянемо деяку таблицю Cars, яка містить інформацію про автомобілі:

Оператор update

В даній таблиці змінимо значення поля Model для рядка, значення поля Kod якого дорівнює одиниці. Для цього запишемо наступний SQL запит:

Читати повністю

« Попередня сторінкаНаступна сторінка »