Програмна реалізація методу потенціалів на Delphi

Метод потенціалів дає змогу, починаючи з деякого опорного плану (визначається методом північно-західного кута або методом мінімального елемента), знайти розв'язок транспортної задачі. Загальна схема даного методу наступна: у заданому початковому опорному плані перевезень кожному з пунктів відправлення і призначення ставлять у відповідність деяке число, яке називається його потенціалом. Щоб визначити дані потенціали для кожної зайнятої клітинки таблиці розв'язують рівняння metod_potencialiv_delphi1. Щоб знайти значення потенціалів з цієї системи рівнянь, потрібно присвоїти одному з них довільне значення і потім послідовно обчислювати значення інших потенціалів.

Далі для усіх вільних клітинок знаходимо metod_potencialiv_delphi2. Якщо всі ці числа є додатними, то опорний план є оптимальним і розв'язок завершується. В іншому випадку, переходимо до іншого опорного плану і знову перевіряємо його на оптимальність.

Читати повністю

Знаходження опорного плану транспортної задачі методом мінімального елемента на Delphi

Програмна реалізація знаходження опорного плану транспортної задачі методом мінімального елемента, з використанням мови програмування — delphi.

Метод мінімального елемента

Читати повністю

Метод північно-західного кута на Delphi

Програма реалізує знаходження опорного плану транспортної задачі за методом північно-західного кута. Отже, запустимо дану програму, і спробуємо розв'язати конкретну задачу.

metod_pivnicho-zahidnoho_kyta_delphi11

В якості прикладу розглядається задача розв'язок якої міститься за посиланням методом північно-західного кута, а саме: на три бази pnz3 поступив товар в кількості 140; 180; 160. Цей груз треба перевезти в п'ять пунктив призначення pnz4 в кількостях 60; 70; 120; 130; 100. Тарифи перевезення записані в наступній таблиці:

Читати повністю

Метод релаксації на Delphi

Суть методу  релаксації (так само як і метод простої ітерації та метод Зейделя відноситься до категорії ітераційних чисельних методів) заключається в тому, що на кожному кроці перетворюють в нуль максимальну по модулю нев’язку шляхом зміни значення відповідної компоненти наближення. Процес закінчується, коли всі нев’язки останньої перетворюваної системи будуть рівні нулю з заданою точністю (більш детальну інформацію про даний метод Ви можете знайти за посиланням метод релаксації для розв'язування СЛАР).

Запустимо Delphi проект на виконання і спробуємо з його допомогою розв'язати конкретний приклад.

Читати повністю