Знаходження наближеного розв'язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом хорд

Нехай задано нелінійне рівняння Метод хорд, де Метод хорд на відрізку Метод хорд має неперервні похідні першого і другого порядків, які зберігають сталі знаки на цьому відрізку.

Ідея методу хорд полягає в тому, що на достатньо малому відрізку Метод хорд дугу кривої замінюють хордою і за наближений розв'язок береть точку перетину даної хорди з віссю абсцис. Розглянемо випадок, коли перша і друга похідні мають однакові знаки, тобто Метод хорд:

Метод хорд

Випадок методу хорд, коли добуток першої і другої похідної бульший нуля

Читати повністю

« Попередня сторінка